Powke bowls

Powke bowl verse zalm
sushirijst / wasabi-soyamayo / diverse groentes
13.50

Powke bowl verse tonijn
sushirijst / wasabi-soyamayo / diverse groentes
14.50

Budha bowl
sushirijst / wasabi-soyamayo / diverse groentes (vega)
12.50